AKCENTA

AKCENTA CZ a.s. należy do grupy najbardziej znanych handlowców walutami na czeskim rynku z ponad 10-letnią tradycją. Oprócz korzystnego kupna i sprzedaży walut oferuje zabezpieczenia przeciw kursowemu ryzyku.

AKCENTA CZ a.s. to czeska spółka akcyjna założona w 1997 r. z kapitałem zakładowym 24 mln. CZK. Przedmiotem działalności firmy są usługi typowe dla instytucji płatniczej oraz handel papierami wartościowymi.
Zakres usług płatniczych świadczonych przez instytucję płatniczą (zgodnie z ustawą nr 284/2009 Sb.):

 • wpłaty gotówki na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę usług;
 • wypłaty gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę usług;
 • przelewy środków pieniężnych
 1. z inicjatywy płatnika,
 2. z inicjatywy odbiorcy, na podstawie zgody, jaką płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy usług odbiorcy lub swemu dostawcy usług,  bez wykorzystania w tym celu środków płatniczych, lub
 3. na podstawie warunków wynikających ze środka płatniczego,
 4. w sytuacji gdy nie chodzi o przelew zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) lub f) ustawy o obrocie płatniczym ani o transakcję płatniczą zgodnie z § 3 ust. 1 lit. g) powyższej ustawy;
 • wydawanie środków płatniczych i narzędzi do otrzymywania środków płatniczych a także zarządzanie nimi, o ile nie chodzi o transakcję płatniczą określoną w § 3 ust. 1 litera g) powyższej ustawy;
 • realizacja przelewów środków pieniężnych, podczas których płatnik i odbiorca nie korzystają z rachunku płatniczego u dostawcy usług płatnika

Zakres głównych usług inwestycyjnych podmiotu handlującego papierami wartościowymi (zgodnie z ustawą nr 256/2004 Sb.)

 • przyjmowanie i przekazywanie instrukcji dotyczących narzędzi inwestycyjnych w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)
 • realizacja instrukcji dotyczących narzędzi inwestycyjnych na rachunek klienta, w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)
 • przechowywanie narzędzi inwestycyjnych i zarządzanie nimi, łącznie z powiązanymi usługami, w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)

Powyższe licencje upoważniają nas do tego, by w wyznaczonych ramach działać jako instytucja płatnicza i podmiot handlujący papierami wartościowymi. Więcej informacji na temat udzielonych licencji i regularnych kontroli można znaleźć w dziale regulacje CBN .

AKCENTA CZ a. s. jest członkiem GRUPY AKCENTA, która na środkowoeuropejskim rynku prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych, przewalutowania, handlu energią oraz usług bankowych, wkładów i kredytów.

Celem grupy AKCENTA jest oferowanie wszystkim klientom prostych rozwiązań w szerokim obszarze świadczonych usług, z możliwością wygodnego i pozbawionego ryzyka wyboru optymalnego oraz najtańszego wariantu oferty.

Grupę AKCENTA tworzą trzy samodzielne spółki:
AKCENTA CZ,a.s. – instytucja płatnicza i podmiot handlujący papierami wartościowymi
AKCENTA ENERGIE a.s. – podmiot handlujący energią elektryczną
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo  – dostawca usług finansowych

 


Przejdź do kantoru: http://www.akcenta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 • Kurs Walut NBP

  Waluta Kurs
  USD USD 3.9966 PLN
  EUR EUR 4.3163 PLN
  HUF HUF 0.011125 PLN
  CHF CHF 4.5385 PLN
  GBP GBP 5.0406 PLN
  CZK CZK 0.1699 PLN