AKCENTA

AKCENTA CZ a.s. należy do grupy najbardziej znanych handlowców walutami na czeskim rynku z ponad 10-letnią tradycją. Oprócz korzystnego kupna i sprzedaży walut oferuje zabezpieczenia przeciw kursowemu ryzyku.

AKCENTA CZ a.s. to czeska spółka akcyjna założona w 1997 r. z kapitałem zakładowym 24 mln. CZK. Przedmiotem działalności firmy są usługi typowe dla instytucji płatniczej oraz handel papierami wartościowymi.
Zakres usług płatniczych świadczonych przez instytucję płatniczą (zgodnie z ustawą nr 284/2009 Sb.):

 • wpłaty gotówki na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę usług;
 • wypłaty gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę usług;
 • przelewy środków pieniężnych
 1. z inicjatywy płatnika,
 2. z inicjatywy odbiorcy, na podstawie zgody, jaką płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy usług odbiorcy lub swemu dostawcy usług,  bez wykorzystania w tym celu środków płatniczych, lub
 3. na podstawie warunków wynikających ze środka płatniczego,
 4. w sytuacji gdy nie chodzi o przelew zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d) lub f) ustawy o obrocie płatniczym ani o transakcję płatniczą zgodnie z § 3 ust. 1 lit. g) powyższej ustawy;
 • wydawanie środków płatniczych i narzędzi do otrzymywania środków płatniczych a także zarządzanie nimi, o ile nie chodzi o transakcję płatniczą określoną w § 3 ust. 1 litera g) powyższej ustawy;
 • realizacja przelewów środków pieniężnych, podczas których płatnik i odbiorca nie korzystają z rachunku płatniczego u dostawcy usług płatnika

Zakres głównych usług inwestycyjnych podmiotu handlującego papierami wartościowymi (zgodnie z ustawą nr 256/2004 Sb.)

 • przyjmowanie i przekazywanie instrukcji dotyczących narzędzi inwestycyjnych w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)
 • realizacja instrukcji dotyczących narzędzi inwestycyjnych na rachunek klienta, w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)
 • przechowywanie narzędzi inwestycyjnych i zarządzanie nimi, łącznie z powiązanymi usługami, w odniesieniu do narzędzi inwestycyjnych określonych w §3 ust. 1 lit. d)

Powyższe licencje upoważniają nas do tego, by w wyznaczonych ramach działać jako instytucja płatnicza i podmiot handlujący papierami wartościowymi. Więcej informacji na temat udzielonych licencji i regularnych kontroli można znaleźć w dziale regulacje CBN .

AKCENTA CZ a. s. jest członkiem GRUPY AKCENTA, która na środkowoeuropejskim rynku prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych, przewalutowania, handlu energią oraz usług bankowych, wkładów i kredytów.

Celem grupy AKCENTA jest oferowanie wszystkim klientom prostych rozwiązań w szerokim obszarze świadczonych usług, z możliwością wygodnego i pozbawionego ryzyka wyboru optymalnego oraz najtańszego wariantu oferty.

Grupę AKCENTA tworzą trzy samodzielne spółki:
AKCENTA CZ,a.s. – instytucja płatnicza i podmiot handlujący papierami wartościowymi
AKCENTA ENERGIE a.s. – podmiot handlujący energią elektryczną
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo  – dostawca usług finansowych

 


Przejdź do kantoru: http://www.akcenta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • Kurs Walut NBP

  Waluta Kurs
  USD USD 3.9646 PLN
  EUR EUR 4.4745 PLN
  HUF HUF 0.01265 PLN
  CHF CHF 4.2099 PLN
  GBP GBP 4.9941 PLN
  CZK CZK 0.1675 PLN
  HRK HRK 0.5944 PLN